You are here

technologie informatyczne

Wszystko, co z analityką danych związane jest

analizowanie danych
Author: AlphaLab Startup Accelerator
Source: http://www.flickr.com
Wszyscy wiemy, że gdy chcemy zdobyć jakąś wiedzę, to musimy poznawać nowe rzeczy. Identycznie jest w chwili, gdy chcemy sprawdzić różne prawidłowości przy dużej zbiorowości danych. Nie jest prosto wyciągać wnioski, kiedy posiadamy mnóstwo danych. Ale big data to nie problem, gdy będziemy mieli obok siebie ludzi znających się na integrowaniu i analizie danych. Przez dobry zespół ludzi da się bez większych problemów doprowadzić do tego, że udostępnione dane staną się ogromnym źródłem wiedzy.
Subscribe to RSS - technologie informatyczne