You are here

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – co trzeba z nim zrobić?

Elektrośmieci, czyli niesprawny już sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do ogólnodostępnego pojemnika na śmieci. Utylizacja tego typu odpadów powinna być przeprowadzana w odpowiedni sposób. Co więc powinny zrobić osoby, które chcą pozbyć się niesprawnej lodówki, zużytych elektronicznych zabawek czy świetlówek, które już nie świecą?
Na terenie naszego kraju od 2005 roku obowiązuje ustawa, która mówi, że zużyty sprzęt (sprawdź to) elektryczny i elektroniczny powinniśmy oddać do punktu skupu, w którym odbiera się tego typu odpady. Odebrany w skupie zużyty sprzęt medyczny- znam.swidnica.pl/ elektryczny i elektroniczny trafi następnie do firmy, która zajmuje się utylizacją lub recyklingiem tego typu odpadów - utylizuj sprzęt AGD. Tego typu odpady zawierają między innymi ołów, kadm i rtęć. Wymienione substancje są wyjątkowo szkodliwe, dlatego elektrośmieci nie mogą być wywożone na zwykłe wysypisko , na które trafiają pozostałe śmieci. Warto jednak pamiętać, że mogą one zostać jeszcze raz użyte, stąd zalecenie, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany był w odpowiednie miejsce recyklingu bądź utylizacji.
sprzęt elektroniczny
Source: pixabay.com
Nieużywane już meble, sprzęt RTV i AGD, części samochodowe nie mogą trafiać na wysypisko śmieci. Co jednak z nimi zrobić? Kupując nową kuchenkę, nowy komputer lub nowe świetlówki, możemy te, które wymieniamy na nowe oddać do sklepu lub punktu, w którym dokonuje się ich naprawy. W zdecydowanej większości przypadków niektóre gminy raz w roku czy raz na sześć miesięcy organizują zbiórki takiego starego sprzętu RTV i AGD - poznaj firmę Utylnia . W ramach mających miejsce zbiórek można oddać także zużyte opony samochodowe i akumulatory. To poważne ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą troszczyć się o środowisko naturalne.

Z kolei w innych gminach w punktach najbardziej intensywnego ruchu mieszkańców ustawiane są specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać niesprawne baterie i świetlówki. Wymienione działania mają przed sobą konkretny cel: dbałość o środowisko, w którym żyjemy. Wiedzieć należy, że za wyrzucanie elektrośmieci do normalnych pojemników, w których gromadzimy odpady zagrożone jest karą grzywny. Kara ta jest naprawdę dotkliwa, może wynosić nawet pięć tysięcy złotych. Nie opłaca się więc ich wyrzucać do zwykłych śmieci także ze względów ekonomicznych. Taka grzywna może bowiem poważnie odbić się na zawartości naszego portfela.