You are here

Zarządzanie procesami biznesowymi

Jeśli zakładamy własną działalność gospodarczą, a nie mamy dużej wiedzy o finansach i rachunkowości, dobrze jest polecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu. Jedynym naszym zadaniem będzie terminowe oddawanie papierów i opłacanie faktur oraz płacenie podatków, a całą resztą zajmie się księgowa. Jednak nieduże, średnie i duże firmy bardzo często korzystają z systemu SAP Business Intelligence, aby kompleksowo zarządzać działaniami biznesowymi w firmie.


kobiety przed komputerem
Author: Internet Archive Book Images
Source: http://www.flickr.com
SAP Business Intelligence, , to możliwości wspomagające procesy identyfikacji, integracji i analizowania informacji biznesowych, płynących z bardzo wielu źródeł, w tym różnych systemów informatycznych. Ułatwiają one podejmowanie mądrych decyzji i przyspieszają działania biznesowe na każdym szczeblu. To połączenie wiedzy o rynku i zdolność do jej twórczego zastosowania, zaangażowanie i inwencja podwładnych, umiejętność luźnego dopasowania idei do zmian w otoczeniu gospodarczym i organizacja pracy sprawiająca, że każde działanie wspiera urzeczywistnienie założonych celów.

Inteligentna firma w praktyce biznesowej przewiduje swą przyszłą sytuację na podstawie informacjach dawnych zebranych w różnorodnych aspektach, uwzględniając przy tym wszystkie dodatkowe informacje gospodarcze, takie jak symulacje analityków lub komentarze ekspertów. Egzamin zdaje tu również wdrożenie ERP. W przypadku niezadowalających wyników prognozy obmyśla się pewne alternatywne strategie postępowania, a później symuluje ich realizację i rezultaty w różnorodnych możliwościach zachowania gospodarki, podejmując na ich podstawie ważne dla firmy ruchy. Gdy optymalna strategia zostanie zatwierdzona, wymyślany jest sposób, w jaki przełożyć ją na działania poszczególnych części organizacji i ludzi w niej zatrudnionych.


Następnym krokiem jest wdrożenie nowej strategii i komunikowanie jej zarówno personelowi, jak i współpracującym instytucjom zewnętrznym (inwestorom i właścicielom). Wprowadzenie systemu SAP czy wdrożenie ERP z pewnością będzie wymagało nakładu czasu, lecz zwróci się w postaci nieodzownej pomocy w zarządzaniu firmą na wszystkich szczeblach i optymalizacji wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. SAP Business Intelligence i ERP to temat bardzo szeroki. Jednak to, co z pewnością można o tych narzędziach powiedzieć to to, że zdecydowanie usprawniają pracę i działanie przynoszącego rosnące dochody przedsiębiorstwa.