You are here

Pit 2015 - nieco słów dotyczących rozliczania się w sieci

Formularz PIT-37 związany jest z każdymi przychodami uzyskiwanymi jak również rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). Jeżeli dochodzi do nawiązania umowy lub przeprowadzenia zadań, z tytułu jakich wypada rozliczyć się samodzielnie, wtenczas nie korzystamy z tego dokumentu. Tak więc wszyscy posiadający przychody na bazie umowy o pracę, zlecenie bądź dzieło mają alternatywę skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

dokumenty
Author: Simon_sees
Source: http://www.flickr.com
Pit 2015 online to standardowa deklaracja, jaką składa pracownik, zleceniobiorca czy też inna jednostka ludzka, za jaką zaliczki na podatek ma za obowiązek policzyć i pobrać płatnik (na przykład pracodawca, zleceniodawca itp.). Występuje wybór złożenia PIT 2015 online, to znaczy przez Internet. Z takiej postaci rozliczenia można skorzystać też w takim przypadku, gdy rozliczamy się wespół z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, często jest to polecane rozwiązanie. Trzeba w takim przypadku spełnić podstawowy wymóg - zarówno podatnik, jak i jego współmałżonek muszą być uprawnieni do rozliczania się przy użyciu formularza PIT-37. Jeżeli któraś z tychże osób może składać wyłącznie PIT-36 to rzecz jasna tę deklarację powinni wypełnić partnerzy. Wypada postanowić które z małżonków w formularzu PIT 2015 online będzie podatnikiem, a jakie figurować będzie jako małżonek. Da się tę kolejność ustalić samodzielnie i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jakkolwiek trzeba trzymać się wyznaczonej hierarchii. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy będzie żądał od nas złożenia poprawek zeznania.

Po napisaniu danych obojga , małżonków, jakimi są imiona, nazwisko czy też nazwiska numery NIP albo PESEL, i dodatkowo adres mieszkania nadciąga czas na wpisanie osiągniętego przychodu przez rok przez małżonków. Muszą oni kwotę swoich zarobków podzielić przez 2, a w następnej kolejności zaokrąglić kwoty do pełnych złotówek. W chwili, kiedy liczby po przecinku są wyższe lub równe 50 groszy, trzeba zaokrąglić kwotę w górę, kiedy mniejsze - w dół. Rozliczenie roczne pit o charakterze wspólnym jest najczęściej pozytywne dla podatników, jednakże są przypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie. Podczas gdy jedno z małżonków ma dochód zerowy, czy też mąż i żona zarabiają wybitnie różniące się od siebie kwoty, nie warto użytkować tej opcji, a w zamian za to wypełnić po dwa oddzielne formularze PIT-37 - czytaj więcej.klawiatura
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Do przeprowadzenia formularza PIT 2015 online przyrządzane są dodatkowe programy. Ułatwia to działanie, nie jesteśmy zmuszeni stać w kolejkach i nie jest to czasochłonne. Formularz można wypełniać zarówno samodzielnie, jak i rozliczać się wespół z małżonkiem/małżonką.