You are here

To niesamowicie ważne, aby zatroszczyć się o bezpieczeństwo w internecie, zwłaszcza gdy trzymasz pliki w chmurze

Coraz więcej firm decyduje się trzymać ważne dane w chmurach, jak też korzystać z rozwiązań tam się znajdujące. Równocześnie dostrzega się coraz powszechniejsze akty dokonywania cyber przestępstw powiązanych z przejmowaniem danych.
To powoduje, że użytkownicy nie czują się w pełni bezpieczni.


To ważne zagadnienie


Bezpieczeństwo danych w chmurze jest w tych czasach istotnym aspektem, gdyż coraz powszechniej wykorzystuje się wspomniane zasoby. Firmy dosyć często korzystają z rozwiązań dostępnych w chmurze, umieszczając tam kluczowe dane (zobacz utylizacja dokumentów), jak także korzystając z dogodnych aplikacji. Sporo zależy tu od modelu chmury, który wybierze się dla swojego przedsiębiorstwa. Popularne są zarówno chmury prywatne, jak też publiczne i hybrydowe. Trzeba wytypować najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.


giodo wymagania
Author: Sebastiaan ter Burg
Source: http://www.flickr.com


Czy troszczysz się o dane osobowe?


bezpieczeństwo danych w chmurze
Author: Tabasco PR
Source: Tabasco PR


Równie istotnym pojęciem jest ochrona danych osobowych. Nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych czuwa giodo wymagania dotyczące gromadzenia oraz ochrony danych osobowych zmieniają się, dlatego warto to mieć pod kontrolą, żeby postępować zgodnie z przepisami. Kwestie związane z ochroną danych osobowych są dokładnie określone, a każda firma gromadząca takie dane jest zobligowana do ich respektowania.
Do rejestrowania zbiorów w GIODO zmuszone są jednostki, które przetwarzają dane dotyczące kontrahentów, dane korespondencyjne, bazy newsletterów, loterii oraz inne informacje. Osoby obligowane do zgłoszenia rejestru w GIODO lecz nie dopełniające tego obowiązku, podlegają karze finansowej lub pozbawienia wolności.