You are here

Informacje na temat certyfikatów na obszarze Unii Celnej

Jeśli ktoś pasjonuje się, bądź związany jest z rynkiem produkcji albo transportowaniem produktów na tereny innych krajów, z całą pewnością powinien zapoznać się z podobnymi certyfikatami, potwierdzającymi między innymi
deklaracja eac
Source: pixabay.com


wakacje
Author: Simson Petrol
Source: http://www.flickr.com


Zgodność towarów, a także jakość bezpieczeństwa i spełnione normy oraz standardy. Jeden z nich to certyfikat ważny na terenie tak zwanej Unii Celnej. http://certificator.eu/pl/certification/customs-union-certificate-of-conformity.html


Porsche Cayenne
Author: order_242
Source: http://www.flickr.com


Certyfikat zgodności Unii Celnej, gdyż właśnie tak się nazywa, jest ważny w szczególności na obszarach krajów przynależących do ów Unii . Do tychże państw zalicza się Rosję, Kazachstan oraz Białoruś. Są to kraje, które podpisały układ ws. zasad i norm technicznych na rynku eksportu oraz importu wszelkiego rodzaju towaru. Ów certyfikat ma przede wszystkim potwierdzić spełnienie przez dany produkt wymogów mających związek z bezpieczeństwem oraz jakością. Deklarację uzyskać można na pojedynczy przewóz, a także produkcję seryjną, a nawet określony czas – maksymalnie do pięciu lat. Deklaracja zgodności Unii Celnej kosztuje – zależnie od czasu – 350 do 600 Euro. Deklaracja pojedyncza jest najtańsza, jednak podobny koszt wynosi certyfikat przyznany na dwanaście miesięcy. Zgoda trzyletnia to cena 450 do 600 Euro ( dużo więcej informacji na stronie www.certificator.eu/pldużo więcej informacji na stronie ). Dokument ten ma charakter obowiązkowy dla towarów m.in. przemysłowych, spożywczych, kosmetycznych oraz odzieżowych.
Deklaracja EAC jest w stanie sprawić, iż producenci oraz sprzedawcy nie muszą starać się o uznanie towarów we wszystkich trzech krajach z osobna, co może wiązać się także ze znacznie wydłużonym czasem, większymi kosztami i wzmożonymi Formalnościami. Okres lat pięciu jest zwykle zależny od np. specyfikacji produktu albo jego partii. Deklaracja EAC to też pozytywna wiadomość dla klientów o jakości towaru.
Tags: